dscn2804„Dbajmy o naszą planetę Ziemię” to cykl lekcji bibliotecznych, które poprowadziły bibliotekarki oddziału muzyczno-fonograficznego Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej. W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Ziemi przypadającego corocznie 22 kwietnia przeprowadzone zostały trzy lekcje: 24 kwietnia dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, natomiast 25 i 26 kwietnia dla klas II Szkoły Podstawowej nr 10. 

Słowa wstępne o „Matce Ziemi” oraz odczytany wiersz „ Pomóżmy odrodzić się Ziemi”, uświadomiły wszystkim, że wspaniałymi darami przyrody trzeba gospodarować mądrze – tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Każdy z nas powinien obudzić w sobie współodpowiedzialność za stan środowiska, poczucie troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu ekologii. Spot reklamowy ”Nie pal śmieci – nie truj siebie i innych” pomógł uczniom zrozumieć jeszcze lepiej, że aby żyć w czystym świecie bez furanów i dioksyn, należy dbać o środowisko w swoim najbliższym otoczeniu. Po obejrzeniu fragmentów filmu „Śmieci nie muszą być problemem”, dzieci dowiedziały się, że odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiska w Polsce i na świecie. Dowiedziały się również, jak nimi racjonalnie gospodarować, poprzez dokładną segregację. Poznały także podstawowe pojęcia dotyczące odpadów np: odpady komunalne, przemysłowe, odpady niebezpieczne, surowce wtórne, spalanie czy recykling i utylizacja.

Na zakończenie wszyscy wzięli udział w zabawie „Segregacja śmieci”. Karteczki z nazwami śmieci dzieci bezbłędnie wrzucały do odpowiednich kolorowych pojemników. Lekcje wszystkim bardzo się podobały. Ziemia ma swoich małych przyjaciół, którzy deklarują się o nią dbać.