plakatBSzwedom

Zapraszamy na promocję V tomu Tarnobrzeskiego Słownika Biograficznego. Słownik zawiera 52 biogramy osób, zarówno tych, którzy urodzili się w Tarnobrzegu, a później rodzinne miasto rozsławili swą pracą i osiągnięciami, jak i tych, którzy przybyli do Tarnobrzega i choć mieszkali tu ledwie przez „kilka chwil”, wpisali się na trwałe w historię tarnobrzeskiej wspólnoty.

Możemy przeczytać w nim biogramy m.in. dwóch pokoleń rodziny Jasińskich z Dzikowa, Piotra – nauczyciela i dwóch jego synów Stanisława i Władysława, którzy stracili życie z rąk Niemców w czasie II wojny światowej. Burmistrza Tarnobrzega Jana Kolasińskiego i trzech jego synów: Bolesława, Stefana i Zygmunta. Senatora RP Wojciecha Wiącka i jego córkę Marię Kozioł, wybitną propagatorkę kultury lasowiackiej. Ponadto biogramy doktor Olgi Lilien, wybitnej lekarki, pięciu Dominikanów z tarnobrzeskiego konwentu i proboszcza miechocińskiego ks. Wojciecha Bogusławskiego, żyjącego w XVI wieku tłumacza i kaznodzieję.

Spotkanie z autorem Bogusławem Szwedo i promocja książki odbędzie się 17.09.2019 r. o godz. 18.00 w sali odczytowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu.

plakatBSzwedo