plakatschabowskim

Zapraszamy, 22 listopada 2019 o godz. 17.00, na spotkanie „Tarnobrzeg – ludzie i wydarzenia w twórczości Czesława Schabowskiego w 111 rocznicę urodzin autora”Czesław Schabowski, syn tarnobrzeskiego murarza, urodził się 22 listopada 1908 roku. Uczęszczał do Szkoły Powszechnej, później porzucił dom i podjął się prac dorywczych. W czasie II wojny światowej pracował w Druskiennikach, Magnitogorsku i Kirowobadzie. Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej przez Lublin i Kraków zbiegł do Czechosłowacji.

Aresztowany przez gestapo w Pradze, w latach 1941-1945 przebywał w Sudetach, pracując przymusowo na rzecz III Rzeszy. Po zakończeniu wojny do Tarnobrzega już nie powrócił. Przez krótki czas mieszkał w Łodzi i Jeleniej Górze, a od 1956 roku aż do śmierci w Szczecinie. Zadebiutował w 1945 roku opowiadaniem ”Pierwsza spowiedź”, drukowanym na łamach tygodnika „Odrodzenie”. Wspierany przez Stanisława Piętaka wydał kolejne utwory „Szarotki” (1946), „Tama” (1947), „To sprawa syna” (1951). Po wyjeździe na Pomorze, zafascynowany morzem i rybołówstwem, opublikował kolejne utwory: „Wielka zatoka” (1967), „Lisy morskie” (1971), „Archipelag urzeczonych” (1978). Ostatni okres twórczej drogi pisarza to wspomnienia z lat spędzonych w rodzinnym mieście. W 1972 roku nakładem Wydawnictwa Poznańskiego wydana została powieść „Nie ma ulicy Zielonej”, w 1981 „Zbój lasowski”. Natomiast „Mój przyjaciel goj” wydany został w 1990 roku przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą, już po śmierci autora.

Z recenzjami wybranych książek można zapoznać się na stronach:

https://www.tarnobrzeg.info/2019/01/15/czeslaw-schabowski-tama/

https://www.tarnobrzeg.info/2019/03/02/czeslaw-schabowski-na-wylotowce/

https://www.tarnobrzeg.info/2011/03/04/zboj-lasowski-warto-przeczytac/

https://www.tarnobrzeg.info/2007/11/14/nie-ma-ulicy-zielonej-35-lat/

plakatschabowski