czytelnik2021

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. M. Marczaka podsumowała, odbywający się rokrocznie, konkurs „Czytelnik Roku”. Zgodnie z Regulaminem, na podstawie statystyk wygenerowanych z systemu bibliotecznego pod nadzorem komisji konkursowej w skład, której weszli pracownicy Działu Udostępniania Zbiorów, Informacji i Promocji: Barbara Wygoda - przewodnicząca, Sylwia Bornos i Agnieszka Tworek, wyłoniono, w trzech kategoriach wiekowych, laureatów konkursu Czytelnik Roku 2021.

Tytuł Czytelnika Roku 2021 zdobyli:

  • w kategorii I – 6 – 12 lat,     Aleksandra Buczek (569 książek)
  • w kategorii II – 13 – 18 lat,   Zuzanna Ziętkowska (58 książek)
  • w kategorii III – dorośli, Małgorzata Woźniak (612 książek)

Wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali: Aleksander Ludwik, Maja Nowak, Kacper Krzemiński, Tomasz Seremak, Nela Zaworska, Julia Krząstek, Aleksandra Cyganek, Daria Brzozowska, Jakub Łukaszek, Małgorzata Szady, Małgorzata Hałka, Zdzisława Karczewska, Jadwiga Kubiak.

Mimo, iż obostrzenia wynikające z pandemii nie pozwoliły, już po raz kolejny, zorganizować uroczystego podsumowania konkursu, laureaci – 3 lutego – indywidulanie odebrali nagrody. Wręczyli je Prezydent Miasta Tarnobrzega Dariusz Bożek oraz Monika Sadkowska – p.o. dyrektora Biblioteki. Wraz z dyplomami, książkami i kalendarzami najlepsi czytelnicy otrzymali także gratulacje i słowa uznania za osiągnięcie tak wspaniałych wyników. Nie zabrakło także rozmów o literaturze, preferencjach czytelniczych, jak również o radości i spokoju, jakie daje obcowanie z książką zwłaszcza w okresie panującej epidemii. Największym zainteresowaniem wśród nagrodzonych osób cieszyła się literatura obyczajowa, sensacyjna, fantastyczna oraz thrillery. Wypożyczane książki stanowiły także często odzwierciedlenie szczególnych zainteresowań, np. historycznych.

Laureatom gratulujemy osiągnięcie wysokich wyników czytelniczych i zachęcamy wszystkich czytelników do udziału w rywalizacji o tytuł Czytelnika Roku w kolejnej edycji konkursu.