pszczolkamala

Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie plastycznym „Pszczółka przyjacielem człowieka”, zorganizowanym w ramach obchodów 100. rocznicy powstania Powiatowego Koła Pszczelarzy w Tarnobrzegu pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega Dariusza Bożka oraz Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego Jerzego Sudoła.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego. Obejmuje dwie kategorie wiekowe. Pierwsza – uczniów z klas I-IV, druga – z klas V-VIII. Zadaniem uczestników jest indywidualne i samodzielne opracowanie plakatu popularyzującego rolę pszczół w życiu człowieka lub potrzebę ich ochrony.

Konkurs trwa od 9 marca do 30 kwietnia 2022 roku. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy składać w Bibliotece Głównej lub w filiach bibliotecznych. Można je również przesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka, ul. Szeroka 13, 39-400 Tarnobrzeg. Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej Biblioteki www.mbp.tarnobrzeg.pl .

 

Klauzula informacyjna Powiatowy Konkurs Plastyczny

Karta uczestnictwa Powiatowy Konkurs Plastyczny