00dzienziemi

W piątkowe przedpołudnie, 22.04.2022 w Filii nr 1 dzieci z Przedszkola nr 7 uczestniczyły w spotkaniu edukacyjnym zorganizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. Na wstępie pani bibliotekarka wyjaśniła przedszkolakom, jak ważna jest ochrona środowiska, w jaki sposób możemy dbać o naszą planetę i jak w odpowiedni sposób segregować śmieci.

Wyświetlony następnie pokaz multimedialny dotyczył ochrony ziemi przez człowieka. Dzieci również z zaciekawieniem wysłuchały wiersza pt. Sznurek Jurka, którego autorem jest Igor Sikirycki i zgodnie z zawartą w nim instrukcją „wyrzucały” śmieci segregując je do odpowiednich pojemników. Na zakończenie zajęć przedszkolaki wykleiły za pomocą bibuły dużą kulę ziemską, która potem zawisła w „Galerii Jedynki”.