S.S.Muzyczna Ist. kopiam

Na doroczny koncert, który odbędzie się 24 czerwca 2022 roku, o godzinie 17.00, do sali odczytowej Biblioteki Głównej zaprasza Społeczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Tarnobrzegu wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Tarnobrzegu. Czerwcowe popołudnie umili słuchaczom rozmaitość utworów muzyki poważnej, jazzowej i innej. Serdecznie zapraszamy.

S.S.Muzyczna Ist. kopia