konkurs 2022mRozpoczął się III Festiwal „Baśniowy Świat Stanisława Jachowicza”, w ramach którego ogłoszone zostały trzy konkursy, w tym konkurs literacki „Cudze chwalicie, swego nie znacie…”, którego współorganizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. M. Marczaka w Tarnobrzegu. Uczestnicy konkursu mają do wyboru napisanie eseju, rozprawki bądź bajki, powiastki wierszem z zachowaniem kryteriów gatunkowych, których tematyka musi być związana z hasłem konkursu.

Inspiracją eseju lub rozprawki może być dowolna literatura czy też własne przemyślenia i obserwacje z życia społecznego, rodzinnego, szkolnego a także doświadczenia własne. Konkurs kierowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Prace należy składać do 19 listopada w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej im dr. M. Marczaka przy ulicy Szerokiej 13 wraz z kartą zgłoszenia, którą można pobrać ze strony Biblioteki www.mbp.tarnobrzeg.pl Na stronie znajduje się także regulamin konkursu oraz klauzula informacyjna. Zapraszamy do udziału

Formularz zgłoszenia konkurs literacki Baśniowy Świat

Klauzula informacyjna konkursu literackiego

Regulamin konkursu literackiego Baśniowy Świat

konkurs 2022