DSC 0736m W kolejnym spotkaniu z cyklu „QR kody – czytanie na ekranie” udział wzięła klasa IV ze Szkoły Podstawowej nr 3. Uczestnicy ćwiczyli szybkie docieranie do poszczególnych pozycji książkowych a tym samym do zawartych w nich informacji. Jak poprzednie klasy, tak również i ta, zmagała się z postawionymi przed nią zadaniami.

Cztery grupy dzielnie walczyły między sobą o zwycięstwo, ściśle ze sobą współpracując oraz zachowując zasady fair play. Zgodnie wyznaczały osoby, które przy pomocy tabletów sczytywały kody, wyszukiwały słowa i litery w odpowiedniej literaturze oraz notowały prawidłowe odpowiedzi. Współpraca i zaangażowanie zaowocowało szybkim i prawidłowym ułożeniem końcowego hasła.