symbole

Spotkaniami „Biało czerwona na wietrze roztańczona”, w których uczestniczyły dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu rozpoczęła realizację zadania „Wiem - pamiętam – szanuję” dofinansowanego ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”. Zadanie realizowane od 26.04.2023 do 15.06.2023 roku to ciąg wydarzeń edukacyjnych, których celem jest wskazanie jak ważną rolę odgrywają symbole narodowe w kształtowaniu poczucia przynależności do wspólnoty narodowej oraz szacunku i przywiązania do Ojczyzny.

Poszczególne elementy składowe zadania mają ukazać także jak istotną rolę pełniły symbole narodowe w historii Polski czego dowodem jest ciągłość trwałości Państwa. To również przypomnienie osób, które dzięki swojej patriotycznej, godnej naśladowania, postawie wpisały się na karty historii i tej ogólnopolskiej i regionalnej. Dwa elementy zadania przeprowadzone zostaną w okolicy rocznic ważnych dla Tarnobrzega – 430 rocznica otrzymania praw miejskich oraz 229 rocznica śmierci Bartosza Głowackiego.

Elementy zadania „Biało czerwona na wietrze roztańczona”, „Trzy symbole wierszem i nutą opisane”, „Zaśpiewamy Bartoszowi” skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Lekcje edukacyjno – historyczne „Symbole naszej historii”, które poprowadzą przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie oraz spotkania „Być wiernym… Wojciech Wiącek ” poprowadzone przez Dorotę Kozioł adresowane są do młodzieży klas starszych szkół podstawowych. Wystawa „Jeszcze Polska nie umarła” przygotowana i udostępniona przez Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, prezentowana w Galerii Okno skierowana jest do wszystkich grup wiekowych. Realizację zadania zakończy – impreza o charakterze literacko - muzycznym „Zaśpiewamy Bartoszowi” podczas której środowiska zaproszone do realizacji elementu „Trzy symbole wierszem i nutą opisane” zaprezentują efekty działania.

Regulamin imprezy "Wiem - pamiętam - szanuję"

Klauzula informacyjna