a1deba

Z inicjatywy Tarnobrzeskiego Towarzystwa Historycznego, 18 maja 2023 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu z czytelnikami spotkał się Krzysztof Krząstek, autor tekstów zamieszczonych w promowanym numerze Tarnobrzeskich Zeszytów Historycznych „Dęba - wieś hrabiów Tarnowskich”.

Kolejny, już 54 numer tego regionalnego periodyku, w całości poświęcony został historii wioski Dęba leżącej na terenach Puszczy Sandomierskiej, która po wojnie stała się zaczynem miasta Nowa Dęba. To też pierwsza monografia tej miejscowości, zawierająca nieznane dotąd informacje a doskonale przybliżające historię naszego regionu, na co zwrócił uwagę rozpoczynający spotkanie dr hab. Tadeusz Zych – prezes TTH.

Książka, którą Państwu oddaję została przeze mnie „najeżona” przypisami po to, aby każdy mógł samodzielnie dotrzeć do materiałów z których korzystałem – wyjaśnił autor omawiając treść  i kulisy pracy nad publikacją. Szczególnie wciągająca była kwerenda źródłowa , która wydawałoby się nie miała mieć końca. Archiwum Dzikowskie przechowywane w Archiwum Narodowym w Krakowie, Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie to bezcenne źródła w których można odnaleźć wiele, nawet bardzo zaskakujących informacji mówiących nie tylko o opisie gospodarczym ale także o konfliktach, prośbach mieszkańców, czyli jednym słowem o codziennym życiu mieszkańców.

Publikacja została współfinansowana jako zadanie publiczne ze środków Gminy Nowa Dęba.