awojcikm

Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Tarnobrzega oraz Związku Łużyczan w Polsce, 23 stycznia 2024 roku, w Miejskiej Bibliotece Publicznej zorganizowano spotkanie „Łużyce i ich tajemnice”, które poprowadził dr Adam Wójcik – Łużycki - Ambasador Łużyc. W trakcie spotkania Pan Adam, z wrodzoną sobie swobodą i pasją, przybliżył niełatwą historię i urzekającą kulturę narodu, którego język, najbliższy polszczyźnie, znajduje się na liście ONZ języków zamierających

Uczestnicy spotkania zawędrowali do miast tej historyczno–geograficznej krainy  leżącej pomiędzy Kwisą a Łabą. Poznali niektóre zwyczaje i obyczaje a nawet wysłuchali  modlitwy „Ojcze Nasz” w języku Łużyczan. Mieli także możliwość zobaczyć małą wystawę poświęconą Łużycom, na której gospodarz spotkania zaprezentował mapy, publikacje i ceramikę regionalną. Można było również nabyć „Podręcznik do nauki języka dolnołużyckiego” oraz opracowanie „Łużyccy Serbowie” wydane przez Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega i Związek Łużyczan w Polsce. „Łużyccy Serbowie” publikacja Franciszka Maksymiliana Sobieszczańskiego (1814-1878), który w latach 30-tych XIX wieku był zatrudniony w Bibliotece Dzikowskiej przez Jana Feliksa Tarnowskiego.