marczak

Dr Michał Marczak urodził się 20 września 1886 roku w Grywałdzie na Podhalu. Był synem Wojciecha i Katarzyny z Kowalczyków-Prawdzianki. Po ukończeniu szkoły powszechnej, w rodzinnej miejscowości, w 1900 roku rozpoczął naukę w I Państwowym Gimnazjum w Nowym Sączu. Już w gimnazjum realizował swoje pasje. Angażował się się między innymi w organizację w Grywałdzie biblioteki krakowskiego Towarzystwa Oświaty Ludowej, której w 1907 roku został mianowany kierownikiem. W tym też czasie napisał do biskupa tarnowskiego memoriał, oparty na badaniach historycznych, w którym prosił o odnowienie parafii w Grywałdzie. Egzamin maturalny zdał 25 maja 1908 roku i dalszą naukę kontynuował w gimnazjum w Nowym Sączu. Po skończeniu gimnazjum rozpoczął studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W okresie studiów, z uwagi na bardzo ciężka sytuację materialną, zmuszony był podjąć pracę zarobkową. Początkowo pracował w Żarkach jako nauczyciel a od 1910 roku w Krakowie, między innymi przy opracowywaniu księgozbioru Czytelni Akademickiej, Biblioteki Czartoryskich i Biblioteki Polskiej Akademii Umiejętności. Po uzyskaniu absolutorium, 13 czerwca 1913 roku, został zatrudniony przez Zdzisława Jana Tarnowskiego jako bibliotekarz w Dzikowie. Podczas pierwszego pobytu w Dzikowie, który trwał do 1930 roku Michał Marczak oprócz prac nad skatalogowaniem zbiorów (30 tysięcy woluminów) zinwentaryzował i zabezpieczył bibliotekę parafialną w Miechocinie. Pracował także jako nauczyciel w Państwowym Gimnazjum w Tarnobrzegu.

W tym okresie Michał Marczak opublikował szereg opracowań regionalnych, w tym poświęconych powiatowi tarnobrzeskiemu między innymi takich jak Biblioteka Tarnowskich w Dzikowie (1921), Genealogia Ślepowronów Rybczyńskich z Wielowsi (1922), Drukarnie i druki tarnobrzeskie 1900-1924 (1924), Hetman Jan Tarnowski (1926), Zabytek dawnego szkolnictwa parafialnego w Miechocinie (1926), Obecny powiat tarnobrzeski w świetle metryk parafialnych z XVII. i XVIII. wieku (1928), Pozostałość dawnej kultury ludowej na tle dzisiejszej w powiecie tarnobrzeskim i w okolicy Koprzywnicy (1929). Był również współautorem Ilustrowanego Przewodnika po Pieninach i Szczawnicy (1927). Ponadto jego artykuły drukowane były w pismach ogólnokrajowych i regionalnych, między innymi w „Przewodniku Bibliograficznym”, „Pamiętniku Świętokrzyskim”, „Wieściach Nadwiślańskich”, „Gazecie Podhala”, „Gazecie Powszechnej”, „Czasie", „Głosie Narodu", „Głosie Ziemi Tarnobrzeskiej" i „Obywatelu”.

Po pierwszej wojnie światowej utworzył w zamku szkółkę dla dzieci z Dzikowa i Tarnobrzega. Został sekretarzem Powiatowego Komitetu Pomocy Jeńcom. Był także radnym Rady Gminnej w Dzikowie oraz członkiem Wydziału Szkolnego w Tarnobrzegu.

W 1927 r., podczas pożaru Zamku Dzikowskiego kierował akcją ratowania zbiorów, z których ocalało około 60% starodruków, wszystkie rękopisy i około 75% nowych książek. Opis tamtych wydarzeń został opublikowany przez Marczaka na łamach „Czasu”, „Głosu Narodu” i „Dziennika Poznańskiego”.

W 1929 roku na podstawie rozprawy Powiat tarnobrzeski pod rządami austriackimi uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim tytuł doktora filozofii.

W 1930 roku opuścił Dzików, przeniósł się na Polesie, gdzie podjął prace jako wizytator szkolny, kierownik oświaty pozaszkolnej w Brześciu oraz kierownik tamtejszej Centralnej Biblioteki Pedagogicznej. Podczas czteroletniego pobytu opracowuj Przewodnik po Polesiu (1935). Pod koniec 1934 roku został przeniesiony do Warszawy, na stanowisko radcy ministerialnego, kierownika Pracowni Oświaty dla Dorosłych Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Jednocześnie włączył się aktywnie w działalność Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego jako członek zarządu, prowadząc jego bibliotekę oraz uczestnicząc w redagowaniu „Słownika Geograficznego” i rocznika „ Ziemia”. W 1938 roku publikuje autobiograficzne Dzieje pastuszka. Wiosną 1939 roku, wspólnie z kolejnym dziedzicem Dzikowa, Arturem Tarnowskim opracowuje plan zabezpieczenia zbiorów dzikowskich na wypadek wojny.

We wrześniu 1939 roku odmówił ewakuacji i wraz z personelem ministerstwa i pozostał w Warszawie. Kierował obroną przeciwlotniczą budynku ministerstwa przy Alei Szucha 25, zaś po zajęciu stolicy przez Niemców, opiekował się pracownią biblioteczną, aż do obsadzenia budynku przez gestapo. W latach okupacji angażował się się w tajne nauczanie, oficjalnie pracując jako nauczyciel w szkole powszechnej w Wilanowie.

Tuż przed wybuchem powstania, w lipcu 1944 roku, Michał Marczak powrócił do Dzikowa, by zająć się ukrytymi zbiorami Tarnowskich. Tu zastało go wkroczenie wojsk radzieckich i Ludowego Wojska Polskiego. Po upaństwowieniu zbiorów dzikowskich został mianowany, przez ówczesne władze, kustoszem biblioteki oraz pełnomocnikiem rządu do tworzenia w zamku Tarnowskich "Muzeum Północnej Części Województwa Rzeszowskiego". Uczył także historii w Liceum Rolniczym w Dzikowie.
Zmarł nagle 18 listopada 1945 roku w Tarnobrzegu.

 

Oddział dla dzieci i młodzieży BG

„Ciekawskie literki” – cykl spotkań literacko-plastycznych.

„Małe i duże bajkowe podróże" - cykl spotkań głośnego czytania dla grup przedszkolnych.

„Myszkowanie na ekranie” - cykl spotkań edukacyjnych.

 

Filia nr 1

„Poczytajmy, porozmawiajmy” - cykl spotkań głośnego czytania dla grup przedszkolnych z wykorzystaniem literatury terapeutycznej.

„Opowiastki na dobry dzień” - cykl spotkań głośnego czytania prowadzony przez psychologa Bożenę Kozieł.

„Czytanie na zaczarowanym dywanie” - cykl spotkań głośnego czytania dla grup przedszkolnych

„Sowa Przypominajka” spotkania literacko plastyczne realizowane w ramach kalendarza świąt niezwykłych.

„W Krainie Bajek” - cykl spotkań głośnego czytania dla grup przedszkolnych z wykorzystaniem przeźroczy i płyt DVD.

Spotkania członków Dyskusyjnego Klubu Książki zgodnie z założeniami Instytut Książki.

 

Filia nr 2

„Bajkowy rok w Bibliotece” - cykl spotkań głośnego czytania dla przedszkolaków.

 

Filia nr 3

„Choć opowiem Ci bajeczkę” - cykl spotkań głośnego czytania.

„Są kolory i odcienie” - zajęcia literacko-plastyczne.

„W krainie wyobraźni” - zajęcia plastyczne

 

Filia nr 4

„Wiersze na cztery pory roku” - zajęcia literacko- plastyczne.

„Odrobina sztuki na miesiąc” – zajęcia plastyczne.

 

Filia nr 5

„Rozmowy o książce…” spotkania dla miłośników książek.

„Spotkania Małych Artystów” – zajęcia literacko-plastyczne.

„Akademia Malucha” – zajęcia plastyczne.

 

Filia nr 6

„Bajki pomagajki” – cykl spotkań dla przedszkolaków połączony z rozmową o „trudnych sprawach”.

„Czytanie na dywanie lub w altanie” - spotkania głośnego czytania.

 

Filia nr 7

„Popołudnie z książką i nie tylko…” - zajęcia literacko – plastyczne.

„Spotkajmy się w bibliotece” – gry i zabawy umysłowe.

 

Filia nr 8

„Wszystkie drogi prowadzą do Biblioteki” – cykl spotkań głośnego czytania dla przedszkolaków.

„Wszyscy potrzebujemy poezji” - spotkania literackie.

Miejska Biblioteka Publiczna  w Tarnobrzegu

ul. Szeroka 13,
39-400 Tarnobrzeg

Telefon: +48 15 822 47 45
Faks: +48 15 822 47 45

E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wypożyczalnia:
+48 15 822-47-45 wew. 11

Czytelnia:
+48 15 822-47-45 wew. 18

Oddział dla dzieci:
+48 15 822-47-45 wew. 13

Dyrektor

mgr Stanisława Mazur

tel. 15 822-46-58, fax. 15 822-47-45

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Dział Udostępniania Zbiorów

Kierownik - mgr Monika Sadkowska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 15 822-47-45 wew. 15 

Wypożyczalnia dla dorosłych

tel. 15 822-47-45 wew. 11

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Oddział dla dzieci

tel. 15 822-47-45 wew. 13

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Czytelnia główna i magazyn zbiorów

tel. 15 822-47-45 wew. 17

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Pracownia digitalizacji zbiorów -

tel. 15 822-47-45 wew. 15

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Głównym zadaniem Działu jest udostępnianie zbiorów tradycyjnych i audiowizualnych czytelnikom, promocja książek i biblioteki w środowisku. 

 

Dział Informacyjno - Bibliograficzny

Kierownik - mgr Krystyna Błasiak

tel. 15 822-47-45 wew. 18

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dział zajmuje się gromadzeniem źródeł informacyjnych, ich opracowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem. Tworzy własne kartoteki, bazy danych, opracowuje zestawienia bibliograficzne, informatory, materiały informacyjne. Udziela informacji użytkownikom wykorzystując księgozbiór informacyjny, komputerowe bazy danych, Internet. 

 

Dział Gromadzenia Opracowania i Komputeryzacji Zbiorów

Kierownik - Dorota Capilla

tel. 15 822-47-45 wew. 10

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zajmuje się zakupem, opracowaniem książek, na bieżąco tworzy elektroniczne bazy danych, nowości wydawniczych. Współpracuje z Działem Udostępniania w zakresie zakupu nowości wydawniczych, selekcji i ubytkowania zbiorów oraz kontroli księgozbiorów. 

 

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Kierownik - Anna Fąfara

tel. 15 822-47-45

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zajmuje się administrowaniem budynków biblioteki, nadzorowaniem remontów bieżących, prowadzeniem spraw związanych z majątkiem biblioteki, konserwacją sprzętu, zaopatrzeniem biblioteki w materiały biurowe, środki czystości. W Dziale prowadzone są sprawy kadrowo - socjalne, przeciwpożarowe, BHP oraz archiwum zakładowe.  

 

Dział Finansowo - Księgowy

Kierownik - mgr Eulalia Kobylarz

tel. 15 822-47-45 wew. 19

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zajmuje się prowadzeniem obsługi finansowej pracowników. Prowadzi dokumentację związaną z działalnością Biblioteki, opracowuje sprawozdania opisowe, statystyczne z realizacji budżetu.