Stanisław Orzeł i Michał Paź byli bohaterami kolejnej wystawy z cyklu "Wpisani w historię miasta" przygotowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu. Ekspozycja przypomniała, zwłaszcza młodemu pokoleniu, dwie wybitne postacie współtworzące dzieje Tarnobrzega. A łączyło ich wiele. Na pewno czas i miejsce urodzenia - przedwojenna wieś polska - wiernie opisana w powieściach Stanisława Orła i chętnie malowana przez Michała Pazia. Obydwaj byli szanowanymi, cenionymi pedagogami, wychowali niejedno pokolenie uczniów tarnobrzeskiego liceum. Obydwaj rozmiłowani w literaturze, niezwykle wrażliwi i życzliwi otoczeniu. Łączyła ich także działalność konspiracyjna w czasie II wojny światowej. Stanisław Orzeł przez pięć lat pełnił funkcję komendanta ZWZ - AK, Michał Paź był mocno zaangażowany w organizowaniu oświaty podziemnej w Tarnobrzegu . Kochali i cenili kontakt z naturą. Przydomowy ogródek Stanisława Orła przypominał piękny ogród botaniczny, natomiast Michał Paź był wiernym przyjacielem lasu i spędzał w nim każdą wolną chwilę. Źródłem wiedzy o bohaterach przygotowanej ekspozycji są przede wszystkim pamiątki rodzinne: fotografie, rękopisy powieści i opowiadań, obrazy - pejzaże Mokrzyszowa i okolic, świadectwa szkolne, dokumenty charakteryzujące przebieg pracy zawodowej, a także artykuły z prasy lokalnej.
Wernisaż wystawy był wspaniałą okazją do wspomnień , które ożywiły zebrane pamiątki. Refleksjami i faktami z życia Szacownych Profesorów podzielili się między innymi mgr Maria Orzeł - Łysiak, mgr Dariusz Żak, dr Tadeusz Zych, Rajmund Aschenbrenner i Maria Dziamba.