18 listopada w sali odczytowej MBP Gzregorz Kociuba tarnobrzeski polonista, poeta i krytyk literacki promował swój najnowszy wybór wierszy.