Tydzień Bibliotek 8 – 15 maj 2010

Biblioteka – Słowa – Dźwięki – Obrazy

Patronat Honorowy:

Jan Dziubiński – Prezydent Miasta Tarnobrzeg

Patronat medialny

Echo Dnia

 

Minął kolejny, VII Tydzień Bibliotek i jak co roku bibliotekarze Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu przygotowali bardzo bogatą ofertę dla różnych grup wiekowych czytelników. Ogółem zorganizowano 33 spotkania, z których skorzystało około 1000 osób.

Spotkania autorskie, odczyty, pogadanki, zajęcia plastyczne cieszyły się wielkim zainteresowaniem wśród młodych mieszkańców naszego miasta.

Uczestnicy lekcji bibliotecznych zapoznali się między innymi z obsługą kartotek regionalnych, katalogów on-line, historią książki .

Spotkania z psychologami i pedagogami realizowane w ramach cyklu Łamiąc milczenie cieszyły sie dużym powodzeniem. Z nie mniejszym zainteresowaniem spotkały się pogadanki logopedyczne. Ogółem wzięło w nich udział 128 osób. Podczas zajęć plastycznych przeprowadzonych w Czytelni Internetowej i filiach, dzieciaki wykonywały ilustracje do muzyki Fryderyka Chopina, poznały też graficzne programy komputerowe. Również o wykorzystaniu możliwości komputerowych mówił na spotkaniu z czytelnikami Filii nr 2 Grzegorz Środa – ilustrator bajek dla dzieci.

Miłośnicy twórczości Izabeli Sowy mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z pisarką zorganizowanym przez Filię nr 1 w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Natomiast tarnobrzeska poetka i malarka Dorota Kozioł na spotkaniu z młodzieżą przypomniała postać swojej matki Marii Kozłowej. Spotkanie zorganizowano z okazji zbliżającej się setnej rocznicy urodzin Tej zasłużonej dla Tarnobrzega osoby.

W Filii nr 2 grono miłośników książki i biblioteki przy przysłowiowej kawie rozmawiało o nowych trendach w literaturze. Młodzi zaś wielbiciele poezji zgłębiali jej tajniki na spotkaniu Klubu Młodego Recenzenta w Filii nr 5. Swoich stałych odbiorców pozyskał sobie cykl ''Z baśnią dookoła świata''. Tym razem Halina Kohyt oprowadziła zainteresowanych po głównych ulicach i zaułkach Tarnobrzega.

W programie obchodów wiele miejsca poświęcono roli Internetu w poszukiwaniu informacji jednocześnie zwracając uwagę na zagrożenia jakie ze sobą niesie. Asp. szt. Andrzej Barnaś pracownik Zespołu d/s Prewencji Kryminalnej i Patologii MKP w Tarnobrzegu na spotkaniu z młodzieżą gimnazjalną w Oddziale dla Dzieci szczególnie przestrzegał młodych ludzi przed zawieraniem internetowych znajomości. Również Elżbieta Chabel na spotkaniu z młodymi czytelnikami Filii nr 4 podjęła podobną tematykę omawiając dobre i złe strony Internetu. „Współczesny język komunikacji społecznej” był przewodnim tematem seminarium, które odbyło się 14 maja. Referaty: Irminy Gronczewskiej „Komunikacja interpersonalna w ujęciu psychologicznym”, Krystyny Sadury – Pałac „Stylizacja na język potoczny w literaturze” oraz Joanny Rybczyńskiej „Współczesny język mediów” zainteresowały nie tylko przedstawicieli władz miasta, bibliotekarzy bibliotek publicznych i szkolnych, pedagogów ale również dużą grupę młodzieży tarnobrzeskich gimnazjów.

Tradycyjnie już w czasie trwania Tygodnia Bibliotek jeden dzień przeznaczony jest dla tych, którzy chcą poznać bibliotekę od kulis. W tym roku można było wędrować po Budynku Głównym Biblioteki oraz Filii nr 1 na os. Serbinów.

Tegoroczny Tydzień Bibliotek zakończono udziałem w imprezie plenerowej „Piknik z Miejską Telewizją Tarnobrzeg”

Wymienione formy pracy zrealizowane zostały przy pomocy środków finansowych:

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – program „Czytam, więc jestem – upowszechnianie i promocja czytelnictwa”,

Urzędu Miasta Tarnobrzeg – program „Łamiąc milczenie – świat bez lęków”.