"Co nas łączy, co nas dzieli - historia polsko-niemiecka" to hasło wystawy książek niemieckojęzycznych i polskich prezentowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu. Głównym organizatorem ekspozycji jest Centrum Informacji o Książce Niemieckiej w Warszawie, które prowadzi działalność promocyjną oraz informacyjną o wydawnictwach niemieckojęzycznych.

W blisko 250 publikacjach znani polscy i niemieccy autorzy - historycy, politolodzy, ekonomiści, teolodzy, literaturoznawcy i publicyści poruszają kwestie historyczne łączące i różniące dwa kraje sąsiedzkie, Niemcy i Polskę. Podejmują trudne tematy polityki okupacyjnej w Polsce, przede wszystkim holocaustu oraz przymusowych powojennych wysiedleń Niemców i Polaków, jednym słowem zgłębiają problemy, które przez dziesięciolecia były powodem konfliktów. Dość obszernie omawiają stosunki polsko- niemieckie w kontekście integracji Europy. Członkostwo Polski w NATO i w Unii Europejskiej oznacza m.in., że po raz pierwszy w historii nowożytnej obydwa kraje należą do struktur tego samego sojuszu, mają wspólne wartości i cele. Całkiem naturalne, iż liczni autorzy w swoich książkach ukazują futurologiczną wizję rozwoju stosunków między Polską a Niemcami. Próbują przełamać pewne stereotypy i przekonać, że w kontekście wspólnoty europejskiej podstawą stosunków między narodami musi być wzajemna lojalność, a współpraca w każdej dziedzinie - gospodarczej, politycznej, kulturalnej, oświatowej - wymaga wzajemnego zaufania.
Zapraszamy do zwiedzania wystawy, której niewątpliwym atutem jest powszechna dostępność do prezentowanych wydawnictw, każdą książkę można wziąć do ręki, by z autopsji poznać omawiane w niej problemy.

Wystawa czynna do 08. 03. 2007. od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 17.00.