Już po raz czwarty tarnobrzescy bibliotekarze włączyli się w ogólnopolską akcję "Tygodnia Bibliotek", która w bieżącym roku przebiegała pod hasłem "Biblioteka mojego wieku". W dniach od 7 do 13 maja br. zorganizowano 55 imprez czytelniczych, z których skorzystało przeszło 1700 osób.
Uroczyste podsumowanie Tygodnia Bibliotek połączone z obchodami Dnia Bibliotekarza odbyło się 17 maja 2007 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Zaproszenie do wspólnego świętowania przyjęli przedstawiciele władz miasta, ZG Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, bibliotekarze, wśród których liczną grupę stanowili byli pracownicy biblioteki oraz laureaci konkursu plastycznego ogłoszonego w ramach prowadzonej akcji.
Obecny na spotkaniu Jan Dziubiński - Prezydent Miasta Tarnobrzeg nie szczędził ciepłych słów pod adresem pracowników MBP, dziękując im za codzienną pracę na rzecz rozwoju czytelnictwa w mieście. Sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym życzył też Jurand Lubas - Przewodniczący RM Tarnobrzeg.


Spotkanie było również okazją do wręczenia odznak i medali zasłużonym członkom SBP. Z rąk Elżbiety Stefańczyk - zastępcy dyrektora Biblioteki Narodowej i Przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Honorową Odznakę SBP otrzymały : Jadwiga Baszak-Barańska, Beata Grabska, Kazimiera Pająk, Teresa Rawska i Agnieszka Tworek. Medalem "W Dowód Uznania" za promowanie poczynań tarnobrzeskiej biblioteki odznaczona została redakcja Miejskiej Telewizji Tarnobrzeg. Jak zaznaczyła pani Elżbieta Stefańczyk, Kapituła po raz pierwszy Medalem wyróżniła telewizję.
W drugiej części spotkania uczestnicy wysłuchali wykładu Elżbiety Stefańczyk " Bibliografia Narodowa 2007 - prace i zamierzenia". Na zakończenie uroczystości głos zabrał Honorowy Prezes SBP dr Stanisław Czajka, który przybliżył 90 letnią historię Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz przedstawił program obchodów Jubileuszu SBP.