Bajkę Ch. Perrault "Kopciuszek", licznie zgromadzonym w Filii nr 2 dzieciom, czytali z-ca prezydenta miasta Tarnobrzeg - Wiktor Stasiak i dyrektor Tarnobrzeskiego Domu Kultury - Piotr Markut. Dodatkową atrakcją było przedstawienie własnej interpretacji "Kopciuszka" przez dzieci z Przedszkola nr 2 w Tarnobrzegu. Na zakończenie spotkania p. Wiktor Stasiak wręczył nagrody laureatom konkursu plastycznego "Przygody Plastusia".