Ułożona z różnokolorowych i różnych w tematyce i technice prac "Zimowa mozaika" to kolejna wystawa w Galerii "Okno".
Ekspozycję tworzą pastelowe obrazy Patrycji Kałdon, pełne ruchu prace Sławomira Gurdaka, zimowe miniatury Marii Bobrowskiej, akwarele Jana Germańskiego i Marioli GadowskiejMarioli Gadowskiej, rysunki Heleny Pileckiej, fotografie Jana Chmielowca. Ciekawe i pełne ciepła wbrew porze roku są obrazy Doroty Mycek, Mariana Kosiora i Renaty Niedbałowskiej, wzorującej się na twórczości Tadeusza Makowskiego.


Wystawę można oglądać od 18 stycznia do 25 lutego 2006 r.