Ze swadą znamienitego retora, rzeszowianin Marek Czarnota mistrz mowy polskiej Podkarpacia, zaprezentował w Miejskiej Bibliotece Publicznej wystawę polskich ekslibrisów heraldycznych. Eksponowane ekslibrisy są plonem powszechnie znanej kolekcjonerskiej pasji Pana Marka. Wernisaż, 20 marca br., miał charakter jubileuszowy, bowiem to już siedemdziesiąta, a w naszej bibliotece piąta wystawa prezentująca dorobek Jego artystycznego zbieractwa.

Wystawione ekslibrisy z XVIII - XX wieku sygnowały książki sławnych rodów magnackich: Lubomirskich, Potockich, Sanguszków, Zamoyskich oraz zbiory dostojników kościelnych. Przypominają zwyczaje i obyczaje polskiej kultury, a także rozwój herbów polskich, gdyż wyróżnikiem ekslibrisów heraldycznych jest wkomponowany w szatę graficzną symbol rodu - herb. Są też ekslibrisy Jana i Walerii Tarnowskich z Dzikowa i Horodyńskich ze Zbydniowa. Podziwiać można "znak książki" Juliusza Ursyna Niemcewicza i Józefa Załuskiego założyciela pierwszej biblioteki publicznej, mającej charakter Biblioteki Narodowej. Liczną kolekcję uzupełniają ekslibrisy autorstwa Tadeusza Przypkowskiego, który z intuicją artysty stare motywy trafnie ujął w sposób współczesny.

Wysoki poziom artystyczny prezentowanych ekslibrisów usatysfakcjonuje nie tylko miłośników małej grafiki, dla wszystkich zwiedzających kolekcja była cennym źródłem informacji o dziejach kultury polskiej.