Dobiegł końca remont budynku osiedlowego w Miechocinie, do którego została przeniesiona, działająca dotychczas w bardzo trudnych warunkach lokalowych, filia biblioteczna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu. Filia mieści się w 3 pomieszczeniach zaadaptowanych dla jej potrzeb, wyposażona jest w nowy funkcjonalny sprzęt biblioteczny.
Mieszkańcy Miechocina mogą korzystać z bogatego księgozbioru oraz z 2 stanowisk z dostępem do Internetu, baz danych własnych MBP, katalogów on-line oraz różnych źródeł elektronicznej informacji.
Kierownik filii - Agnieszka Babiuch - przygotowuje ofertę czytelniczą dla użytkowników, której celem będzie promocja historycznych walorów Miechocina. Po przeniesieniu biblioteki do nowych pomieszczeń, wydłużeniu czasu pracy możliwe jest poszerzenie oferty biblioteki. Kierownik, Agnieszka Babiuch, w pracy filii uwzględni działania mające na celu promocję historycznych walorów Miechocina oraz ludzi ją tworzących.A jeśli o ludziach - to biblioteka może pracować w odpowiednich warunkach dzięki dużemu zaangażowaniu w remont budynku przewodniczącego osiedla - Waldemara Stępaka, wsparciu Jana Dziubińskiego - prezydenta Tarnobrzega oraz dużemu wkładowi pracy w przygotowanie księgozbioru, odpowiedniego wystroju pomieszczeń pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu.