Co Europa ma do zaoferowania światu, gdzie się zaczyna, a gdzie kończy, co stanowi o swoistości Europy i wyznacza jej trwale miejsce na mapie świata, jaka jest pozycja i rola Polski w Europie, na te i wiele innych pytań odpowiadał, licznie zgromadzonej publiczności, prof. dr hab. Jerzy Kłoczowski w czasie spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu.
Prof. J. Kłoczowski jest pracownikiem naukowym KUL, wykłada na wielu uniwersytetach europejskich, przewodniczy Polskiemu Komitetowi ds. UNESCO, kieruje założonym przez siebie Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim dziejów chrześcijaństwa, kultury wieków średnich oraz historii Europy Środkowo-Wschodniej.
Prof. Kłoczowski, analizując kształtowanie się pojęcia Europy, nawiązał do okresu średniowiecza, kiedy formowała się kultura europejska ściśle związana z wiarą i religią chrześcijańską. Swoistość tej cywilizacji, to spotkanie się chrześcijaństwa i społeczeństwa z jego prawami do wolności i braterstwa ludzi. Niezmiernie istotne jest dostrzeganie i szanowanie tego dziedzictwa Europy. Zapominanie o przeszłości może zniszczyć zarówno teraźniejszość jak i przyszłość. Świadczą o tym tragiczne wydarzenia w historii Europy XX wieku: nazizm niemiecki, faszyzm włoski i komunizm sowiecki. Trzy totalitaryzmy zrodzone na gruncie swoistej ""religii świeckiej". Wedle słów Profesora "nie można żyć bez sacrum, nawet wtedy gdy zostanie ono z kultury wygnane, powraca inaczej. Koronnym dowodem tego jest komunizm". Religia jest konieczna dla uznania podstawowych wskaźników w świecie wartości, takich jak dobro i prawda. Chrześcijaństwo, integralnie związane z wolnością i godnością człowieka, ma do spełnienia wielką rolę - bronić ludzkość przed szaleństwem totalitarnej pokusy. Budując zjednoczoną Europę powinniśmy mieć świadomość, iż odchodzenie od korzeni duchowych stanowi wielkie niebezpieczeństwo kształtowania się społeczeństwa materialistycznego i słabego ducha. Dziedzictwo chrześcijańskie jako fundament kulturowej tożsamości polskiej i europejskiej jest niezmiernie ważne dla przyszłości naszego kontynentu. Lekcję takiego dialogu ze światem w duchu wartości chrześcijańskich daje nam Jan Paweł II, sam przecież uformowany właśnie przez to, co w polskiej kulturze najlepsze.
Zasygnalizowane w czasie spotkania problemy, szerzej omówione są w eseju historycznym J. Kłoczowskiego "Europa-chrześcijańskie korzenie". Książkę, dostępną w wypożyczalni MBP, szczególnie polecamy, tym bardziej, że wedle słów autora "pogłębianie znajomości historii jest naszym moralnym obowiązkiem wobec poprzednich pokoleń oraz sposobem budowania własnej tożsamości w świecie współczesnym".