Wycieczki plenerowe - "Cudze chwalicie..."

1. Z cyklu "Śladami historii"
* wycieczka do zespołu parkowo- pałacowegow Dzikowie.Oddział dla Dzieci MBP, 5.08. godz. 10.00
* wycieczka do Miechocina - zwiedzanie kościoła i zabytkowego cmentarza.Filia nr 1 - Serbinów, 16.08. godz.10.00
* zwiedzamy klasztor oo. Dominikanów. Filia nr 1 - Serbinów,18.08. godz. 10.00
* historia mojej okolicy - opowieści o Miechocinie połączone z plenerem malarskim na starym cmentarzu. Filia nr 3 - Miechocin, 20.07. godz. 16.00
* wycieczka do Wielowsi - Zespół Klasztorny, Izba Pamięci St. Piętaka. Filia nr 6 - Sobów, 24.08 godz.9.00
* "Gawędy o Tarnobrzegu" podsumowanie wycieczek po Tarnobrzegu. Najciekawsze opowieści będą nagrodzone. Oddział dla Dzieci MBP, 30.08. godz.11.00
2. Z cyklu "Tropami ciekawostek przyrodniczych"
* Roślinność lasu zwierzynieckiego
o Oddział dla Dzieci MBP, 19.08.godz.10.00
o Filia nr 1 - Serbinów, 6.07.godz.10.00
o Filia nr 4 - Mokrzyszów, 28.06 godz. 9.00
o Filia nr 7 - Dzików, 3.08. godz.10.00
* Nadwiślańskie łąki - plener malarski
o Oddział dla Dzieci MBP, 12.08. godz.10.00

o Filia nr 2 - Przywiśle, 2.08.godz.11.00
o Filia nr 7 - Dzików, 10.08.godz.10.00
* Spacerkiem po Nadolu - obserwacja roślin zbożowych
o Filia nr 7 - Dzików, 17.08.godz. 10.00
* Podsumowaniem wycieczek przyrodniczych będzie konkurs dla dzieci na zielnik, bądź ikebanę z zasuszonych roślinek
o Oddział dla Dzieci MBP, 30.08.godz. 11.00


1.
* konkurs 4 pytań (mini zgaduj-zgadule o różnej tematyce). Oddział dla Dzieci MBP, w każdy czwartek godz.11.00

* urs plastyczny na ilustrację ulubionej baśni Ch. H. Andersena. Oddział dla Dzieci MBP, 6.07. godz. 11.00
* konkurs plastyczny "Wakacyjne wspomnienia". Filia nr 1 - Serbinów, od 1.07 do 29.08
* konkurs plastyczny "Brzechwa dzieciom" z okazji 105 rocznicy urodzin pisarza. Filia nr 2 - Przywiśle, od 1.07. do 29.08.
* turniej tenisa stołowego zorganizowany wespół z MOPR. Filia nr 2 - Przywiśle, 14.07. godz. 14.00
* "Moja letnia przygoda" dla dzieci uzdolnionych plastycznie konkurs na najciekawszy rysunek, natomiast dla uzdolnionych literacko konkurs na list do przyjaciela. Filia nr 4 - Mokrzyszów, od 1.07. do 25.08.
* konkurs literacki "List do Pana Andersena". Filia nr 5 - Wielowieś, od 1.07. do 31.08.
* konkurs plastyczny "Mój ulubiony bohater z baśni Andersena". Filia nr 5 - Wielowieś, od 1.07. do 31.08.
* "Herbatka z Panem Andersenem" konkurs na najciekawsze przebranie za postać z baśni Andersena, przy słodyczach i herbatce podsumowanie i pożegnanie wakacji. Filia nr 5 - Wielowieś, 31. 08. godz. 16.00
* "Turniej tenisa stołowego", młodzi czytelnicy biblioteki w Wielowsi będą rywalizować z czytelnikami biblioteki w Sobowie. Filia nr 5 - Wielowieś, 24.08.
* konkurs plastyczny na ilustrację do baśni Andersena "Krzesiwo" i "Dzikie łabędzie" poprzedzony głośnym czytaniem utworów, zgodnie z propozycją Fundacji ABC XXI inicjatora akcji "Cała Polska czyta dzieciom". Filia nr 6 - Sobów, od 1.07 do 31.08
* "Z kapelusza Pana Andersena" - czytamy i ilustrujemy baśnie. Z okazji 200 rocznicy urodzin cykl spotkań przypominających twórczość największego baśniopisarza. W czasie spotkań dzieci będą mogły doskonalić swoje zdolności plastyczne oraz poznać nowe techniki tworzenia. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Filia nr 7 - Dzików, w każdy poniedziałek sierpnia godz.10.00
Konkursy


Prace plastyczne dzieci będą eksponowane na wystawkach pokonkursowych

1. "Wakacyjne spotkania czytelnicze"
* Uczestnicy zajęć będą mogli korzystać z gier planszowych, rywalizować w turniejach szachowych i warcabowych, rozwiązywać rebusy i krzyżówki literackie, uczestniczyć we wspólnym czytaniu i omawianiu książek, także ilustrowaniu i inscenizowaniu najciekawszych fragmentów poznanej literatury.
o Oddział dla Dzieci MBP, od pon. do piątku godz. 11.00 - 13.00
o Filia nr 1 - Serbinów, od pon. do piątku godz. 11.00 - 13.00
o Filia nr 2 - Przywiśle, od pon. do piątku godz. 11.00 - 13.00
o Filia nr 4 -Mokrzyszów, od pon. do piątku godz. 11.00 - 13.00
o Filia nr 5 - Wielowieś, od pon. do piątku godz. 11.00 - 13.00
o Filia nr 6 - Sobów, od pon. do piątku godz. 11.00 - 13.00
o Filia nr 7 - Dzików, od pon. do piątku godz. 11.00 - 13.00
o Filia nr 3 - Miechocin, od pon. do piątku godz. 15.00 - 17.00
2. Zajęcia plastyczne:
* Malujemy Konie, zajęcia plastyczne w plenerze.


o Filia nr 4 -Mokrzyszów, 29.06.2005, godz. 11.00
* Magia origami.
o Filia nr 6 - Sobów, w każdy czwartek godz. 15.00
o Filia nr 7 - Dzików, w każdy piątek godz.10.00
* "Barwy lata" kompozycje z liści, kwiatów i trawy.
o Filia nr 1 - Serbinów, 8.07. godz.11.00
* "Plastelinowe ślimaki - otoczaki".
o Filia nr 6 - Sobów, w każdy wtorek sierpnia godz.11.00
* Projekcje filmów wideo, mini konkursy "Wokół filmu".
o Oddział dla Dzieci MBP, we wtorki godz.10.00
o Filia nr 1 - Serbinów, od pon. do piątku godz. 11.00 i 13.00
o Filia nr 2 - Przywiśle, od pon. do piątku godz. 11.00