Przeszło półtora miesiąca w sali odczytowej MBP prezentowane były XVI-XVIII wieczne wydawnictwa ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu.
Wśród prezentowanych ksiąg największym zainteresowaniem cieszyła się Biblia Leopolity wydana w języku polskim w 1577 roku w Krakowie. I choć niełatwo było rozczytać tekst, wielu zwiedzających podejmowało tę próbę.
Nie mniejsze zainteresowanie wzbudzały przepięknie zdobione, oprawione w skórę modlitewniki, brewiarze, wybory kazań oraz życiorysy świętych.
Dla zwiedzających, zwłaszcza młodzieży była to wspaniała lekcja historii książki, języka i kultury polskiej.


Otwierający wystawę: Jan Biedroń Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu.