Do końca kwietnia w sali odczytowej prezentowana była wystawa "W widłach Wisły i Sanu - przyroda Puszczy Sandomierskiej".

Prezentowane na wystawie okazy zielnikowe oraz owady pochodzą ze zbiorów Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, natomiast zdjęcia przedstawiające środowiska naturalne ze zbiorów Towarzystwa Fizjograficznego. Autorką scenariusza jest pani prof. dr hab. Anna Liana.

Puszcza Sandomierska to jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce. Panują tu bory sosnowe, grądy i buczyna karpacka w której runie występują górskie elementy jak czosnek siatkowaty, czosnek niedźwiedzi czy sałatnica leśna. Bardzo bogaty jest też świat owadów. Wśród prezentowanych okazów szczególną uwagę przyciągają ważki, motyle dzienne i nocne czyli ćmy, chrząszcze i modliszka, której stanowisko znajduje się w okolicach Nowej Dęby.