22 stycznia ww nowym lokalu Filii nr 5 MBP działającej na osiedlu Wielowieś odbyło się spotkanie z najaktywniejszymi użytkownikami tej placówki.

Wśród licznego grona młodych czytelników najwiecej książek w II półroczu ub roku przeczyatali : Beata Napieracz, Karaolina Majewska, Joanna Skiba, Łukasz Rutyna, Fabiola Czyszczoń i Barbara Sekulska.

Najaktywniejszymi zaś młodymi użytkownikami, którzy nie tylko dużo czytają, ale też chętnie biorą udział we wszystkich imprezach czytelniczych zostali: Bernadetta Laur, Aneta i Izabella Maruszak.

Nie zapomniano też o dorosłych, którzy nie skąpią własnego czasu włączając się osobiście w formy pracy proponowane przez p. Kazimierę Pająk - kierownika placówki, szczególnie w popularyzowaniu książki.

Dorośli szczególnie chętnie uczestniczyli w popołudniowych spotkaniach w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom, czytając najpiekniejsze utwory pisarzy polskich i obcych. Wśród nagrodzonych znalazły się : Janina Szkutnik, Renata Rutyna, Beata Zelik, Małgorzata Mierzwa, Beata Grzywacz. Teresa Serafin, Grażyna Baran i Witold Biernat.

Szczególne słowa podziekowania skierowane zostały do Władysława Czopka przewodniczącego Rady Osiedla za szczególną opiekę nad biblioteką.

Wszystkich nagrodzonych czekała też niespodzianka muzyczna. Po części oficjalnej goście wysłuchali któtkiego występu w wykonaniu Grzegorza Pacyny przedstawiciela 9 Tarnobrzeskiej Harcerskiej Drużyny Surwiwalowej.