Do 6 grudnia w sali odczytowej MBP prezentowana była wystawa poświęcona Bolesławowi Prusowi.

Prezentowane na wystawie zdjęcia starej Warszawy, dokumenty, facsymile rękopisów oraz osobiste pamiątki notatnik, maszyna do pisania czy okulary pochodzą ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, oraz Warszawskiego Muzeum Techniki.

Organizatorzy wystawy starali się ukazać Prusa nie tylko jako pisarza, felietonistę czy dziennikarza ale także jako społecznika. Człowieka zaangażowanego w życie Warszawy. Warszawy, która tak wiele miejsca zajmuje w jego twórczości.