Do 15 listopada br. w sali odczytowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu prezentowana była prywatna kolekcja motyli p. Marka Pengala z Tarnobrzega.
Pan Marek Pengal, nauczyciel biologii w I Społecznym Liceum w Tarnobrzegu swoją kolekcję zaczął tworzyć przeszło 10 lat temu gromadząc gatunki motyli występujące na terenie naszego kraju. Po nawiązaniu współpracy z pracownikiem Polskiej Akademii Nauk p. Markiem Kaszą w zbiorach zaczęły pojawiać się okazy egzotyczne.

W bibliotece p. Pengal zaprezentował około 1000 okazów. Wśród egzotycznych największym zainteresowaniem cieszą się niebieskie Morfidy, różnokolorowe Uranie czy mniejsze ale barwniejsze Itiomie. Nie mniej barwne są gatunki występujące w Polsce. Bielinki, Rusałki, Oczenice, Modraszki, Czerwieńczyki należące do motyli dziennych. Prezentację ciem czyli motyli nocnych rozpoczynają Zawisaki i Niedzwiedziówki, duże kolorowe ćmy. Następnie znacznie mniejsze : Wycinki, Miernikowce, Sówki, Barczatki i Kraśniki z cyjankiem potasu na skrzydełkach.

Całość ekspozycji uzupełnia literatura fachowa oraz okazy egzotycznych chrząszczy.