28.02.2011 – 05.03.2011

"Pomyszkuj w bibliotece – Tydzień z Internetem 2011"

W dniach 08-10.03.2011  w Czytelni Internetowej przeprowadzono cykl spotkań  dla seniorów mających na celu zachęcenie ich do korzystania z zasobów i możliwości Internetu. Uczestnicy spotkań mieli możliwość poznania nie tylko podstawowych zasad obsługi komputera ale również  uzyskania konkretnych informacji i porad  w zakresie:

Poradnia zdrowia- spotkanie mające na celu zapoznanie seniorów z zasobami Internetu na temat zdrowia..

Koncert życzeń - integracyjne spotkanie polegające na wyszukaniu i wspólnym wysłuchaniu ulubionych piosenek w serwisie YouTube.

Rozmowa?- bezcenna, czyli jak skorzystać z komunikatora internetowego- spotkanie polegające na pokazaniu seniorom łatwego i bezpłatnego narzędzia, jakim jest komunikator internetowy.

Spotkania zrealizowano w ramach akcji „Tydzień z Internetem 2011” będącej częścią ogólnoeuropejskiej kampanii Get Online Week 2011