Prezentacja publikacji Bogusława Szwedo

„Na bieżni i  w okopach”

Na bieżni i w okopach. Sportowcy odznaczenia Orderem Wojennym Virtuti Militari 1014-1921,1939-1945 to najnowsza, piata już, publikacja Bogusława Szwedo, której promocja , tak jak i  poprzednich, odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej  im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu  19 września 2011 roku.

Prezentowana  na spotkaniu  autora z czytelnikami książka zawiera 80 biogramów olimpijczyków , medalistów Mistrzostw Świata , Europy, zawodów międzynarodowych oraz zdobywców pierwszych miejsc w mistrzostwach Polski, sportowców , którzy zostali uhonorowani tym najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym.

Spotkanie poprowadził dr Mariusz Krzysztofiński – Kierownik Referatu Badań Naukowych  Dokumentacji i Zbiorów Bibliotecznych IPN Oddziału w Rzeszowie, który reprezentował  również wydawcę, tej ważnej w naszej historii pozycji książkowej.