30.01.2013 godz. 18.00

Promocja książki - Bogusława Szwedo
POWSTAŃCY STYCZNIOWI
ODZNACZENI ORDEREM WOJENNYM
VIRTUTI MILITARI

Bogusław Szwedo - założyciel Radia Leliwa, dziennikarz, autor kilkuset artykułów w czasopismach regionalnych, zeszytach historycznych oraz haseł drukowanych w „Encyklopedii Katolickiej”, słowniku „Kawalerowie Virtuti Militarii 1792-1945”, „Harcerskim Słowniku Biograficznym” oraz „Małopolskim słowniku uczestników działań niepodległościowych 1939-1956”.  Od ponad 15 lat zajmuje się biografistyką regionalną oraz osób odznaczonych Orderem Virtuti Militari. W 2000 roku ukazała się pierwsza książka B. Szwedo „Kawalerowie Virtuti Militari Ziemi Niżańskiej”. W ciągu ostatnich 14 lat autor wydał następne 4 książki poświęcone, między innymi kapłanom, sportowcom odznaczonym Orderem Virtuti Militari.

W styczniu bieżącego roku, w 150 rocznicę Powstania Styczniowego ukazała się najnowsza ksiązka autora „ Powstańcy Styczniowi odznaczeni Orderem Wojennym Virtuti Militari”.