11.02.2013 - 22.02.2013

FERIE ZIMOWE 2013

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu na czas ferii zimowych przygotowała dla swoich młodych czytelników  szereg propozycji  umożliwiających  spędzenie wolnego czasu z literaturą i książką.. Przy organizacji  tegorocznych zajęć  bibliotekarze kierowali się  przede wszystkim zachęceniem dzieci do czytania i zainteresowaniem ich słowem pisanym. Żeby książki kojarzyły im  nie tylko z nudną lekturą obowiązkową i podręcznikiem szkolnym, ale postrzegały ją jako źródło rozrywki i inspiracji  do dobrej zabawy. A poprzez zabawę rozwijały swoją wyobraźnię, umiejętności współdziałania w grupie i nabywały sprawności manualne. Nic więc dziwnego, że  wraz z  rozpoczęciem ferii  w agendach i filiach MBP zagościł  dziecięcy gwar  i śmiech. W godzinach przedpołudniowych dzieci uczestniczyły w różnych formach zabaw – były kalambury, konkursy ze znajomości bajek, baśni i literatury dla dzieci jak również głośne czytanie fragmentów książek.

W tym roku najwięcej przeżyć młodym czytelnikom dostarczyły zajęcia plastyczne prowadzone zarówno przez pracowników biblioteki jak i profesjonalnych twórców. Praktycznie codziennie pomieszczenia bibliotek ozdabiane były nowymi pracami wykonanymi przez dzieci. Natomiast warsztaty plastyczne  prowadzone przez  Małgorzatę Wojtowicz i Mariolę Gadowską były okazją do poznania nie tylko technik plastycznych ale również rozmów o sztuce. Dzieci chętnie brały też udział  spotkaniach głośnego czytania. Oddział dla Dzieci Biblioteki Głównej zaproponował  w ramach „Godziny z kryminałem” wspólne czytanie przez Katarzynę Opiołę przygód Detektywa  Kwiatkowskiego, wielkiego miłośnika mleka i … gumy do żucia,  których autorem jest niemiecki pisarz Jurgen Banscherus.  W Filii nr 1 (os. Serbinów)  królowały księżniczki. Wielką inwencją twórczą w prowadzeniu zajęć wykazały się  Teresa Rawska i Alina Szczepanik. W filiach nr 5 i 7 (os. Dzików i Wielowieś ) prym wiodły  kocie i psie opowieści, a w Filii nr 6 ( os. Sobów) utwory poetyckie w zimowym nastroju. Zestaw  przygotowanych przez  Alinę Kasztelewicz utworów  to przegląd poezji od Konopnickiej aż po poetów współczesnych. Wielu zwolenników miały również gry i zabawy umysłowe. Zgaduj zgadule, kalambury, quizy literackie, układanie puzzli, scrable to doskonały sposób na sprawdzenie swojej wiedzy  ale również  rozwijanie umiejętności  psychospołecznych ułatwiających nawiązywanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej. W Oddziale dla Dzieci nad „łamaniem głów” pieczę pełniły  Urszula Gacoń i  Jadwiga Baszak - Barańska, w Filii nr 4 Beata Grabska a w Filii nr 7 Marlena Średzińska.

Ogółem przeprowadzono  92  form,  w tym:

spotkania głośnego czytania  - 22

zajęcia plastyczne  - 20

warsztaty plastyczne  4

zajęcia literacko – plastyczne  11

konkursy i quizy - 13

projekcje  - 12

turnieje gier planszowych  - 6

układanie puzzli itp.   2

z  których skorzystało 920  dzieci w tym, bezpłatny Internet 97 osób.

Najliczniej odwiedzane w czasie ferii przez dzieci były : Oddział dla Dzieci Biblioteki

Głównej, Filia nr 1 na os. Serbinów i Filia nr 6 os. Sobów.

Oddział dla Dzieci Biblioteki Głównej

 

Filia nr 1 (os. Serbinów )

 

Filia nr 6 ( os.Sobów )

 

Filia nr 7 ( os. Dzików )

 

Filia nr 8 ( os. Przywiśle )