Laureaci X edycji ogólnopolskiego
konkursu poetyckiego
"ŻYCIE WIERSZEM PISANE"

Uroczyste spotkanie z laureatami konkursu „Życie wierszem pisane” odbyło się 9 października br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Marczaka. Część oficjalną spotkania, czyli wręczenie nagród laureatom konkursu, poprzedziła artystyczna prezentacja nagrodzonych wierszy przez młodzież Gimnazjów: nr1, nr 3 w Tarnobrzegu, przygotowaną merytorycznie przez Marię Pałkus i Marię Kwiecień-Rawską. I w tym w poetyckim nastroju autorom najlepszych wierszy nagrody wręczyli: Norbert Mastalerz, - Prezydent Tarnobrzega, Stanisława Mazur - Dyrektor Biblioteki, Grzegorz Kociuba - przewodniczący Jury, Maria Kwiecień-Rawska i Maria Pałkus - członkinie Jury. Spotkanie zakończyła dyskusja z młodzieżą o warsztacie poetyckim prowadzona przez poetę i krytyka literackiego, Grzegorza Kociubę.