http://mbp.tarnobrzeg.pl/templates/redevo_aphelion/images/icon_date.gif Wprowadzono, 28 czerwiec 2013

Laureaci V edycji
ogólnopolskiego
konkursu literackiego
"Z KSIĄŻKĄ PRZEZ ŻYCIE"

Protokó

z posiedzenia Komisji Konkursowej

V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

„Z książką przez życie”

Komisja Konkursowa w składzie:

 

  1. Janina Szul – nauczyciel języka polskiego
  2. Joanna Rybczyńska – kierownik oddziału Tygodnika „Sztafeta” w Tarnobrzegu
  3. Elżbieta Kołba – kierownik Działu Udostępniania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. M. Marczaka w Tarnobrzegu

 

na posiedzeniu zamkniętym 26 czerwca 2013 r. wybrała zgodnie z regulaminem najlepsze prace w konkursie „Z książką przez życie”.

Komisja oceniając prace zwróciła uwagę na:

1)      zgodność wypowiedzi z tematem konkursu,

2)      sposób ujęcia tematu,

3)      poprawność językową.

 

Po dokładnej analizie prac Komisja przyznała:

 

 

I miejsce i nagrodę 200 zł –  Agnieszce Kostuch z Trzebini za pracę „Osierocone książki”.

Wyróżnienie i nagrodę 150 zł – . Izabeli Skrzypiec z Nawojowej za pracę „Czytaj i bądź kim chcesz”.

 

Poza regulaminem Komisja przyznała 2 nagrody książkowe, które otrzymują:

Krystyna Szewczyk ze Stalowej Woli, Grażyna Brzostowska z Moszczan.