Regulamin II edycji Konkursu Literackiego

„Tarnobrzeskie straszony”

Cele konkursu:

 • zachęcanie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności,
 • popularyzowanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie wrażliwości, wyobraźni, kreatywności,
 • zainteresowanie uczniów historią Tarnobrzega.

 

Adresaci konkursu:

 • uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI) i szkół gimnazjalnych.

 

Zasady uczestnictwa:

 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie lub złożenie na adres organizatora utworu dotąd nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach. Akcja opowiadania powinna rozgrywać się w Tarnobrzegu, a jego bohaterem musi być jedna z postaci ujętych w załączniku do regulaminu,
 • autor może nadesłać tylko jeden utwór o objętości do 3 stron znormalizowanego maszynopisu oraz tę samą pracę na nośniku elektronicznym, rozmiar czcionki  – 14.
 • w prawym górnym rogu pracy należy umieścić pseudonim autora,
 • do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę podpisaną takim samym pseudonimem, w której  powinna się znaleźć kartka zawierająca dane personalne (imię, nazwisko, wiek, numer telefonu i adres zamieszkania, nazwa i numer telefonu szkoły  oraz nazwisko opiekuna ucznia).

 

Termin składania prac:

 • Prace należy nadesłać lub złożyć do 31.01.2012 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu, ul. Szeroka 13, z dopiskiem „Konkurs literacki – tarnobrzeskie straszony”.

Kryteria oceniania:

 • twórczy charakter utworu,
 • poprawność stylistyczna i językowa,
 • zgodność z tematyką.

 

Autorzy najlepszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagrodzone prace I i II edycji konkursu wydane zostaną drukiem w pozycji wydawniczej „Tarnobrzeskie straszony”.

O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizatorzy poinformują uczestników telefonicznie oraz poprzez media lokalne i stronę internetową MBP www.mbp.tarnobrzeg.pl

 

Organizatorzy:

 • Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu
 • Wydawnictwo – Drukarnia CYROGRAF

 • To tajemniczy zakonnik. Jest dobrym duchem dla zbłąkanych duszyczek. Jego latarnia wskazuje im właściwą drogę w zaświaty. Jednak uważaj, to nie Ty masz iść za tym światełkiem.

 

Głęboko w zwierzynieckim lesie jest bagniste miejsce osnute gęstą mgłą. Słychać tam jedynie bzyczenie komarów i rechot żab. Dla niej, to wprost cudowne miejsce. Miejsce, które dosłownie wciąga...

 

Odkąd pamięta, zawsze mieszkał w bibliotece. Książki pochłaniał jedna za drugą. Aż do czasu kiedy zjadł starą księgę zaklęć. Od tej pory jego życie zmieniło się. Zaczął troszczyć się o książki. Biada tym co zaginają rogi...