Laureaci konkursu
„Z książką przez życie”

Komisja Konkursowa w składzie:

  1. Janina Szul – nauczyciel języka polskiego
  2. Joanna Rybczyńska – kierownik oddziału Tygodnika „Sztafeta” w Tarnobrzegu
  3. Elżbieta Kołba – kierownik Działu Udostępniania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. M. Marczaka w Tarnobrzegu

na posiedzeniu zamkniętym 12 lipca 2012 r. wybrała zgodnie z regulaminem najlepsze prace w konkursie „Z książką przez życie”.

Komisja oceniając prace zwróciła uwagę na:

1)      zgodność wypowiedzi z tematem konkursu,

2)      sposób ujęcia tematu,

3)      poprawność językową.

 

Po dokładnej analizie prac Komisja przyznała:

I miejsce i nagrodę – 150 zł – Izabeli Skrzypiec z Nawojowej za pracę „Z książką przez życie”.

Wyróżnienie i nagrodę 100 zł – Marii Pałkus z Tarnobrzega za pracę „Książka z loterii”.

 

Serdecznie gratulujemy laureatom i zapraszamy do udziału w następnych edycjach konkursu „Z książką przez życie”.