Promocja książki
TARNOBRZESKIE ULICE
promocję książki
TARNOBRZESKIE
ULICE
promocję książki
TARNOBRZESKIE
ULICETarnobrzeskie ulice to najnowsza nasza publikacja o Tarnobrzegu.

W książce szeroko omówiono nazwy ulic noszących nazwiska ludzi i wydarzeń historycznych związanych z miastem. Do części zaprezentowanych ulic dołączono zdjęcia. Wydawnictwo zawiera wykaz wszystkich tarnobrzeskich ulic, placów i rond w układzie alfabetycznym z podziałem na osiedla. Uzupełnieniem jest spis ulic, których nazwy na przestrzeni lat uległy zmianie.

Na promocji wydawnictwa, która odbyła się 24 lutego br., zaprezentowano współczesne jak i archiwalne fotografie miasta. Niesamowite zainteresowanie wzbudziła mapa tarnobrzeskiego rynku z okresu międzywojennego, prezentowana przez pana Stanisława Czucharę – Zastępcę Naczelnika Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami UM w Tarnobrzegu. Patronat nad publikacją objął Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega. Pomocą geodezyjna przy opracowaniu wydawnictwa służył Stanisław Czuchara, historyczna, Sławomir Stępak.