18.04.2012 godz 17.00

INAUGURACJA OBCHODÓW ROKU
JANA SŁOMKI

    Jan Słomka wieloletni wójt Dzikowa, autor Pamiętników włościaninato postać nietuzinkowa, ciesząca  się ogromnym szacunkiem nie tylko wśród mieszkańców rodzinnej wsi ale i całej okolicy. Przez całe swoje życie odznaczał się statecznością, gospodarnością i przedsiębiorczością. Był człowiekiem oczytanym, otwartym na wszelkie nowości.  Zasługi tego wybitnego działacza społeczno-gospodarczego, zostały docenione i uhonorowane przez  Radę Miasta Tarnobrzega ogłoszeniem roku 2012 Rokiem Jana Słomki.

    Z tej też okazji, 18 kwietnia  br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Marczaka odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Jana Słomki , połączona z otwarciem wystawy. Prezentowane dokumenty pochodzą z prywatnych zbiorów Zofii Słomkowej, żony wnuka oraz Jolanty Kret prawnuczki dzikowskiego wójta. Zdecydowana większość udostępnionych przez rodzinę materiałów  prezentowana  jest publicznie  po raz pierwszy.

    Są wśród nich listy, rękopisy, pisma urzędowe sygnowane zarówno pieczęcią wójtowską jak i własnoręcznym podpisem Jana Słomki, zdjęcia z uroczystości miejskich i ogólnopolskich, korespondencja dotycząca dwóch, przedwojennych wydań Pamiętników… jak również ich przekładu na język angielski( wydanie z 1941 r.). Percepcję wydań Pamiętników obrazują prezentowane artykuły drukowane w ówczesnej prasie. Całość ekspozycji uzupełniają przedmioty codziennego użytku  wypożyczone z prywatnej kolekcji Ireny i Janusza Błachowiczów.