Zanurzony w codzienności, czyli portret poety współczesnego

o poezji Grzegorza Kociuby

30 marca br. młodzież gimnazjalna uczestniczyła w warsztatach poetyckich prowadzonych przez polonistkę Dorotę Ziętek. Omawiano wiersze tarnobrzeskiego poety i krytyka literackiego, Grzegorza Kociuby. Analizę utworów poprzedził profesjonalnie przygotowany i zaprezentowany pokaz multimedialny, przybliżający postać poety. Następnie młodzież, metodami aktywnymi, czytała i interpretowała wybrane wiersze. Najwięcej emocji i kontrowersji wzbudził liryczno-egzystencjalny utwór „Przezroczystość”.