Konkurs na najciekawszy cytat
z
„Pamiętników włościanina”
Jana Słomki