Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu zaprasza na wernisaż wystawy ,,Czasopisma XIX - wieczne". Na wystawie, prezentowane są czasopisma pochodzące ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu.

Zobaczyć można 16 tytułów czasopism ogólnopolskich i regionalnych. Zdecydowaną większość stanowią pisma literackie i społeczno - literackie. Wśród nich znajdują się między innymi, ukazujące się w latach 1841-1939, miesięcznik Ateneum, Biblioteka Warszawska, Tygodnik Ilustrowany. Wśród prasy regionalnej prezentowane są wydawnictwa sandomierskie takie jak OkólnikSandomierski Ruch Regionalny, Ziemia Sandomierska i Kroniki Diecezji Sandomierskiej. Drugą część wystawy stanowią pojedyncze numery czasopism na łamach, których zamieszczone zostały artykuły lub informacje dotyczące Tarnobrzega lub jego mieszkańców. Wśród nich znajdują się zarówno czasopisma warszawskie jak i lwowskie, krakowskie, a nawet poznańskie. Te cymelia udostępnił pan Krzysztof Watracz, pasjonat historii Tarnobrzega. Podczas wernisażu, który odbył się 6 kwietnia br. pani Barbara Rożek Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu, przybliżyła historie sandomierskiej biblioteki oraz przypomniała ludzi, dzięki którym zbiory te przetrwały do dziś i mogą służyć osobom zainteresowanym historią.