Pięć nowych czytaków zakupionych ze środków przekazanych przez Prezydenta Tarnobrzega – Grzegorza Kiełba trafiło do czytelników Filii nr 1. Podczas spotkania, które miało miejsce 8. kwietnia br. prezydent osobiście wręczył czytaki czytelnikom czekającym w kolejce na ich wypożyczenie.

Rozmawiał na temat ich obsługi, komfortu korzystania oraz stopnia zaspokajania potrzeb czytelniczych z osobami, które już korzystały z dostępnych w Filii urządzeń. Nadmienić należy, że osoby z dysfunkcją wzroku w Filii nr 1 mają do dyspozycji oprócz czytaków i 1150 tytułów książki cyfrowej w formacie czytak również sprzęt specjalistyczny pozwalający tej grupie czytelników na korzystanie na miejscu z dostępu do komputera, Internetu, prasy oraz księgozbioru tradycyjnego. Ponadto na czytelników czeka bogaty zbiór audiobooków i książki mówionej na kasetach magnetofonowych. Na spotkaniu zaprezentowano również, zakupione z przekazanych środków, zabawki edukacyjne dla dzieci z dysfunkcją wzroku, które pozwalają na poznawanie przez dotyk najprostszych czynności wykonywanych przez dzieci. Ciągłe doposażanie Filii w nowoczesny sprzęt specjalistyczny oraz zbiory pozwoli osobom z dysfunkcją wzroku na zaspokajanie ich potrzeb czytelniczych i edukacyjnych.


Nowe czytaki dla osób z dysfunkcją wzroku.