„Miechocin moje miejsce na ziemi”. Pod takim hasłem przebiegało spotkanie, które odbyło się 21.04.2016 r. w Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. M. Marczaka w Tarnobrzegu. Na zaproszenie biblioteki licznie odpowiedzieli mieszkańcy Miechocina oraz stowarzyszenia działające na jego terenie.

Celem spotkania było zwrócenie uwagi na historię osiedla,  działalność instytucji, stowarzyszeń, osób prywatnych mających wpływ na zmiany zachodzące w Miechocinie oraz upowszechnianie szeroko pojętej kultury. Do nich zaliczają się między innymi filia  biblioteki publicznej, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Akademii Miechocińskiej oraz stowarzyszenia. Wyrazem tych działań był program artystyczny przygotowany przez uczniów szkoły miechocińskiej pod kierunkiem pani dyrektor Wilhelminy Kropornickiej, w którym wystąpił również młody artysta muzyk, Krzysztof Michalski.  Historię Miechocina oraz związaną z nim legendę zebranym przedstawił przewodniczący osiedla – Waldemar Stępak. Przenosząc się w przeszłość, na zadane pytania odpowiedziała jedna z najstarszych mieszkanek Miechocina pani Teofila Fortuna, która mówiła o Miechocinie z czasów jej młodości.  Wystąpiły również przewodniczące stowarzyszeń  i poinformowały o działalności jaką prowadzą na rzecz Miechocina. Jako pierwsza głos zabrała pani Helena Barnaś- Półrolniczak  - przewodnicząca Koła Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego oraz pani Aleksandra Kwapisz, przedstawicielka Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Szkoły Podstawowej. W trakcie spotkania zaprezentowano  materiały przygotowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną, w których w zarysie ukazano historię Miechocina oraz przedstawiono miejsca  mające znaczenie historyczne oraz kulturalne dla tego osiedla.