W ramach obchodów 70 - lecia działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz 130 rocznicy urodzin jej patrona dr. Michała Marczaka, przygotowana została wystawa "Dr Michał Marczak – bibliotekarz, archiwista, regionalista".

Prezentowane na wystawie dokumenty, rękopisy, fotografie ukazują wszystkie aspekty działalności bibliotekarza z Dzikowa. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje rękopis pamiętników, nigdzie dotąd nie publikowany. Nie mniejszym rarytasem są listy Michała Marczaka do żony Marii oraz do Stanisława Kurasia. Zaprezentowane zostały również unikatowe już dziś egzemplarze między innymi "Dzieje pastuszka", "Biblioteka Tarnowskich w Dzikowie” oraz "Niezapisana księga",  "Od przedświtu po odwieczerz" . Całość ekspozycji uzupełniają fotografie z rodzinnego albumu Państwa Marczaków, a także wybór archiwalnych zdjęć przedstawiających fragmenty miasta, których opisy znajdują się w pamiętnikach.
Wystawę, której wernisaż odbył się 18 maja 2016 r. zaprezentowała Katarzyna Opioła. Następnie dr. Małgorzata Lis, autorka książki "Z Grywałdu na Uniwersytet Jagielloński. Życie i działalność kulturalno-oświatowa Michała Marczaka (1886-1945)" ukazała Michała Marczaka jako kronikarza Dzikowa. Przytoczyła wybrane fragmenty Pamiętników, wskazała na ich rolę w dokumentowaniu historii oraz podkreśliła subiektywne w nich spojrzenie na opisywaną rzeczywistość. Uczestnicy spotkania wysłuchali  obszernych fragmentów Pamiętników, odczytanych przez słuchaczy Uniwersytetu III wieku: Elżbietę Chrobak , Małgorzatę Gospodarczyk , Alicję Młynarczyk, Marię Pietrow, Janinę Szul, Hannę Śmigałę, Zofię Ziembę i Bolesława Ziembę. Serdecznie dziękujemy dr Małgorzacie Lis oraz dr. hab. Tadeuszowi Zychowi – Dyrektorowi Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega za udostępnienie materiałów prezentowanych na wystawie.