FILIA NR 5 (OS. WIELOWIEŚ), GODZ. 16.00 – „SPOTKANIA MAŁYCH ARTYSTÓW ” – zajęcia plastyczne dla dzieci.