bip

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu jest instytucją samorządową, wpisaną pod nr 3 w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Urząd Miasta  Tarnobrzega. Kierunki działania MBP wytyczają następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. nr 85 poz.539

z późniejszymi zmianami )

- Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r., nr 13, poz.123 z późniejszymi zmianami)

- Statut MBP nadany przez Radę Miasta Tarnobrzega

- Regulamin organizacyjny

Misją Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych i kulturalnych mieszkańców Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego oraz stworzenie możliwości szerokiego dostępu do gromadzonych zbiorów.