bip

 

Prowadzone kontrole zewnętrzne odnotowywane są w Książce kontroli, znajdującej się w Dziale Administracyjno – Gospodarczym.

Protokoły  z kontroli wewnętrznych, prowadzonych zgodnie z Planem kontroli, znajdują się w kontrolowanych agendach i filiach oraz w Dziale Administracyjno-Gospodarczym.