bip

 

/stan na 31.12.2013 r./

  1. Księgozbiór                                 -   205.948 woluminów

w tym:  czasopisma oprawne   -       2.158 woluminów

  1. Zbiory specjalne                          -    34.119  jednostek
  2. Komputery                                  -     75  szt.
  3. Drukarki                                      -     14  szt.
  4. Kserokopiarki                             -       2  szt.
  5. Aparaty fotograficzne                 -       2  szt.
  6. Skanery                                       -       3  szt.
  7. Oprogramowanie komputerowe, licencjonowane  -   3