bip

 

- Ewidencja materiałów bibliotecznych : księgi inwentarzowe księgozbioru, rejestry ubytków, rejestry przybytków – forma pisemna i elektroniczna.

- Ewidencja czytelników - rejestr czytelników – forma pisemna i elektroniczna,

- Ewidencja wypożyczeń  - forma elektroniczna.

- Ewidencja udzielonych informacji, odwiedzin - forma pisemna.

- Ewidencja środków trwałych: księgi inwentarzowe środków trwałych, księgi inwentarzowe sprzętu i wyposażenia – forma elektroniczna.

-Rejestr zarządzeń Dyrektora MBP – forma elektroniczna.